Vòi xịt American Standard

 Vòi xịt toilet PQ2 American Standard  Vòi xịt toilet PQ2 American Standard
415,000₫ 550,000₫
 Vòi xịt toilet FFAS8686 American Standard  Vòi xịt toilet FFAS8686 American Standard
420,000₫ 490,000₫
 Vòi xịt toilet FFAS6868 American Standard  Vòi xịt toilet FFAS6868 American Standard
460,000₫ 530,000₫
 Vòi Xịt Toilet WF-TS28W Màu American Standard  Vòi Xịt Toilet WF-TS28W Màu American Standard
505,000₫ 600,000₫
 Vòi Xịt Toilet WF-TS28B Màu American Standard  Vòi Xịt Toilet WF-TS28B Màu American Standard
540,000₫ 650,000₫