Combo thiết bị vệ sinh 8 - 10 triệu

 Combo Caesar 5  Combo Caesar 5
8,390,000₫

Combo Caesar 5

8,390,000₫

 Combo Inax 03  Combo Inax 03
8,550,000₫ 10,050,000₫

Combo Inax 03

8,550,000₫ 10,050,000₫ -15%

 Combo Caesar 7  Combo Caesar 7
8,730,000₫

Combo Caesar 7

8,730,000₫

 Combo American V10  Combo American V10
8,910,000₫
 Combo Toto 3  Combo Toto 3
9,100,000₫ 38,920,000₫

Combo Toto 3

9,100,000₫ 38,920,000₫ -77%

 Combo Viglacera Số 4  Combo Viglacera Số 4
9,155,000₫ 14,550,000₫

Combo Viglacera Số 4

9,155,000₫ 14,550,000₫ -37%

 Combo Caesar 6  Combo Caesar 6
9,320,000₫

Combo Caesar 6

9,320,000₫

 Combo Viglacera Số 3  Combo Viglacera Số 3
9,980,000₫ 15,130,000₫

Combo Viglacera Số 3

9,980,000₫ 15,130,000₫ -34%