Phụ kiện bồn tắm Inax

 Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VW S Series Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VW S Series
150,000₫ 1,750,000₫

Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VW S Series

150,000₫ 1,750,000₫ -91%

 Van T Chia Nước Inax A-703-6 Van T Chia Nước Inax A-703-6
255,000₫ 280,000₫

Van T Chia Nước Inax A-703-6

255,000₫ 280,000₫ -9%

 Van T Chia Nước Inax A-703-7 (Ø21) Xi Van T Chia Nước Inax A-703-7 (Ø21) Xi
255,000₫ 340,000₫
 Thanh Treo Khăn Inax H-445V Thanh Treo Khăn Inax H-445V
280,000₫
 Thanh Treo Khăn Inax H-485V Thanh Treo Khăn Inax H-485V
320,000₫ 380,000₫

Thanh Treo Khăn Inax H-485V

320,000₫ 380,000₫ -16%

 Vòi Xịt Toilet Inax CFV-102A Vòi Xịt Toilet Inax CFV-102A
360,000₫ 390,000₫

Vòi Xịt Toilet Inax CFV-102A

360,000₫ 390,000₫ -8%

 Vòi xịt Inax CFV-102M Vòi xịt Inax CFV-102M
440,000₫
 Vòng Treo Khăn Inax KF-417V ME Series Vòng Treo Khăn Inax KF-417V ME Series
500,000₫ 510,000₫
 Van Vặn Khoá Inax LF-3K Van Vặn Khoá Inax LF-3K
640,000₫ 680,000₫

Van Vặn Khoá Inax LF-3K

640,000₫ 680,000₫ -6%

 Vòng Treo Khăn Inax KFS-947V S Series Vòng Treo Khăn Inax KFS-947V S Series
780,000₫ 860,000₫
 Vòi xịt Inax CFV-105MM Vòi xịt Inax CFV-105MM
890,000₫ 1,030,000₫

Vòi xịt Inax CFV-105MM

890,000₫ 1,030,000₫ -14%

 Vòi xịt Inax CFV-105MP Vòi xịt Inax CFV-105MP
890,000₫ 1,910,000₫

Vòi xịt Inax CFV-105MP

890,000₫ 1,910,000₫ -53%

 Thanh Treo Khăn Inax KFS-945V S Series Thanh Treo Khăn Inax KFS-945V S Series
1,200,000₫ 1,350,000₫

Thanh Treo Khăn Inax KFS-945V S Series

1,200,000₫ 1,350,000₫ -11%

 Thanh Treo Khăn Inax KF-415VW Thanh Treo Khăn Inax KF-415VW
1,240,000₫ 1,510,000₫

Thanh Treo Khăn Inax KF-415VW

1,240,000₫ 1,510,000₫ -18%

 Thanh Treo Khăn Inax KF-545VW Thanh Treo Khăn Inax KF-545VW
1,320,000₫ 1,560,000₫

Thanh Treo Khăn Inax KF-545VW

1,320,000₫ 1,560,000₫ -15%

 Thanh Treo Khăn Inax KF-545VA Thanh Treo Khăn Inax KF-545VA
2,500,000₫
 Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VA S Series Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VA S Series
3,100,000₫ 3,780,000₫

Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VA S Series

3,100,000₫ 3,780,000₫ -18%

 Van xả tiểu Inax OKUV-120S(A/B) Van xả tiểu Inax OKUV-120S(A/B)
5,490,000₫ 6,250,000₫

Van xả tiểu Inax OKUV-120S(A/B)

5,490,000₫ 6,250,000₫ -12%

 Van xả tiểu Inax OK-100SET(A/B) Van xả tiểu Inax OK-100SET(A/B)
14,950,000₫