Phụ kiện bồn tắm Inax

 Thanh Treo Khăn Inax H-445V Thanh Treo Khăn Inax H-445V
230,000₫
 Thanh Treo Khăn Inax H-485V Thanh Treo Khăn Inax H-485V
280,000₫ 380,000₫

Thanh Treo Khăn Inax H-485V

280,000₫ 380,000₫ -26%

 Vòi Xịt Toilet Inax CFV-102A Vòi Xịt Toilet Inax CFV-102A
300,000₫ 390,000₫

Vòi Xịt Toilet Inax CFV-102A

300,000₫ 390,000₫ -23%

 Vòi xịt Inax CFV-102M Vòi xịt Inax CFV-102M
370,000₫ 440,000₫

Vòi xịt Inax CFV-102M

370,000₫ 440,000₫ -16%

 Vòng Treo Khăn Inax KF-417V ME Series Vòng Treo Khăn Inax KF-417V ME Series
510,000₫
 Van Vặn Khoá Inax LF-3K Van Vặn Khoá Inax LF-3K
650,000₫ 680,000₫

Van Vặn Khoá Inax LF-3K

650,000₫ 680,000₫ -4%

 Vòng Treo Khăn Inax KFS-947V S Series Vòng Treo Khăn Inax KFS-947V S Series
860,000₫
 Vòi xịt Inax CFV-105MM Vòi xịt Inax CFV-105MM
990,000₫ 1,030,000₫

Vòi xịt Inax CFV-105MM

990,000₫ 1,030,000₫ -4%

 Vòi xịt Inax CFV-105MP Vòi xịt Inax CFV-105MP
1,030,000₫ 1,910,000₫

Vòi xịt Inax CFV-105MP

1,030,000₫ 1,910,000₫ -46%

 Thanh Treo Khăn Inax KF-415VW Thanh Treo Khăn Inax KF-415VW
1,220,000₫ 1,510,000₫

Thanh Treo Khăn Inax KF-415VW

1,220,000₫ 1,510,000₫ -19%

 Thanh Treo Khăn Inax KFS-945V S Series Thanh Treo Khăn Inax KFS-945V S Series
1,320,000₫ 1,350,000₫

Thanh Treo Khăn Inax KFS-945V S Series

1,320,000₫ 1,350,000₫ -2%

 Thanh Treo Khăn Inax KF-545VW Thanh Treo Khăn Inax KF-545VW
1,560,000₫
 Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VW S Series Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VW S Series
1,650,000₫ 1,750,000₫

Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VW S Series

1,650,000₫ 1,750,000₫ -6%

 Thanh Treo Khăn Inax KF-545VA Thanh Treo Khăn Inax KF-545VA
2,500,000₫
 Van T Chia Nước Inax A-703-6 Van T Chia Nước Inax A-703-6
2,700,000₫
 Van T Chia Nước Inax A-703-7 (Ø21) Xi Van T Chia Nước Inax A-703-7 (Ø21) Xi
2,700,000₫
 Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VA S Series Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VA S Series
3,250,000₫ 3,780,000₫

Thanh Treo Khăn Inax KFS-945VA S Series

3,250,000₫ 3,780,000₫ -14%

 Van xả tiểu Inax OKUV-120S(A/B) Van xả tiểu Inax OKUV-120S(A/B)
5,490,000₫ 6,250,000₫

Van xả tiểu Inax OKUV-120S(A/B)

5,490,000₫ 6,250,000₫ -12%

 Van xả tiểu Inax OK-100SET(A/B) Van xả tiểu Inax OK-100SET(A/B)
14,950,000₫