Bồn nước nhựa Sơn Hà

 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD300L Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD300L
1,150,000₫ 1,650,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD500L Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD500L
1,560,000₫ 1,650,000₫
 Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN500L Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN500L
1,760,000₫ 1,850,000₫

Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN500L

1,760,000₫ 1,850,000₫ -5%

 Bồn nước nhựa dứng Sơn Hà SHD700L Bồn nước nhựa dứng Sơn Hà SHD700L
1,900,000₫ 2,050,000₫
 Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN700L Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN700L
2,200,000₫ 2,400,000₫

Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN700L

2,200,000₫ 2,400,000₫ -8%

 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD1000L Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD1000L
2,320,000₫ 2,700,000₫
 Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN1000L Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN1000L
2,920,000₫ 3,300,000₫

Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN1000L

2,920,000₫ 3,300,000₫ -12%

 Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN1200L Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN1200L
3,060,000₫ 3,300,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD1500L Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD1500L
3,430,000₫ 4,100,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD2000L Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD2000L
4,340,000₫ 5,300,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD3000L Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD3000L
6,510,000₫ 8,050,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD4000L Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD4000L
8,380,000₫ 10,500,000₫

Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD4000L

8,380,000₫ 10,500,000₫ -20%

 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD5000L Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD5000L
11,400,000₫ 14,100,000₫

Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD5000L

11,400,000₫ 14,100,000₫ -19%