Bàn cầu treo tường Inax

 Bàn cầu treo tường Inax AC-23PVN  Bàn cầu treo tường Inax AC-23PVN
10,650,000₫ 11,000,000₫

Bàn cầu treo tường Inax AC-23PVN

10,650,000₫ 11,000,000₫ -3%

 Bàn cầu treo tường Inax AC-22PVN  Bàn cầu treo tường Inax AC-22PVN
12,500,000₫ 12,640,000₫

Bàn cầu treo tường Inax AC-22PVN

12,500,000₫ 12,640,000₫ -1%

 Bàn cầu treo tường Inax AC-952VN  Bàn cầu treo tường Inax AC-952VN
12,800,000₫ 14,650,000₫

Bàn cầu treo tường Inax AC-952VN

12,800,000₫ 14,650,000₫ -13%