Bàn cầu treo tường Inax

 Bàn cầu treo tường Inax AC-23PVN  Bàn cầu treo tường Inax AC-23PVN
9,900,000₫ 11,000,000₫

Bàn cầu treo tường Inax AC-23PVN

9,900,000₫ 11,000,000₫ -10%

 Bàn cầu treo tường Inax AC-22PVN  Bàn cầu treo tường Inax AC-22PVN
11,700,000₫ 12,640,000₫

Bàn cầu treo tường Inax AC-22PVN

11,700,000₫ 12,640,000₫ -7%

 Bàn cầu treo tường Inax AC-952VN  Bàn cầu treo tường Inax AC-952VN
11,900,000₫ 14,650,000₫

Bàn cầu treo tường Inax AC-952VN

11,900,000₫ 14,650,000₫ -19%