Bộ tủ chậu Platinum

 Tủ chậu PT700 (P.69.700) Viglacera Platinum  Tủ chậu PT700 (P.69.700) Viglacera Platinum
4,380,000₫ 5,550,000₫
 Tủ chậu PT680 (P.69.680) Viglacera Platinum  Tủ chậu PT680 (P.69.680) Viglacera Platinum
5,920,000₫ 7,550,000₫
 Tủ chậu PT690 (P.69.690) Viglacera Platinum  Tủ chậu PT690 (P.69.690) Viglacera Platinum
6,140,000₫ 7,850,000₫