Phụ kiện phòng tắm

 Dây cấp nước Caesar BF423 Dây cấp nước Caesar BF423
90,000₫ 183,000₫

Dây cấp nước Caesar BF423

90,000₫ 183,000₫ -51%

 Móc treo áo Caesar Q947 Móc treo áo Caesar Q947
100,000₫ 194,000₫

Móc treo áo Caesar Q947

100,000₫ 194,000₫ -48%

 Van khống chế Caesar BF403P Van khống chế Caesar BF403P
110,000₫ 139,000₫

Van khống chế Caesar BF403P

110,000₫ 139,000₫ -21%

 Dây cấp nước Caesar BF422 Dây cấp nước Caesar BF422
120,000₫ 220,000₫

Dây cấp nước Caesar BF422

120,000₫ 220,000₫ -45%

 Van T chia nước Caesar BF427P Van T chia nước Caesar BF427P
130,000₫ 135,000₫

Van T chia nước Caesar BF427P

130,000₫ 135,000₫ -4%

 Vòi gắn tường lạnh Caesar W038P Vòi gắn tường lạnh Caesar W038P
140,000₫
 Thoát sàn Caesar F2222 Thoát sàn Caesar F2222
140,000₫ 230,000₫

Thoát sàn Caesar F2222

140,000₫ 230,000₫ -39%

 Vòng treo khăn Inox Caesar Q948 Vòng treo khăn Inox Caesar Q948
140,000₫ 226,000₫

Vòng treo khăn Inox Caesar Q948

140,000₫ 226,000₫ -38%

 Giá đựng bàn chải đánh răng Caesar Q943 Giá đựng bàn chải đánh răng Caesar Q943
140,000₫ 226,000₫
 Hộp đựng giấy vệ sinh Caesar Q944 Hộp đựng giấy vệ sinh Caesar Q944
150,000₫ 260,000₫
 Van khống chế Caesar BF403 Van khống chế Caesar BF403
150,000₫ 239,000₫

Van khống chế Caesar BF403

150,000₫ 239,000₫ -37%

 Phễu thoát sàn Caesar F2323 Phễu thoát sàn Caesar F2323
160,000₫ 210,000₫

Phễu thoát sàn Caesar F2323

160,000₫ 210,000₫ -24%

 Thoát sàn Caesar ST1010B Thoát sàn Caesar ST1010B
170,000₫ 260,000₫

Thoát sàn Caesar ST1010B

170,000₫ 260,000₫ -35%

 Hộp xà phòng Caesar ST005 Hộp xà phòng Caesar ST005
170,000₫ 302,000₫

Hộp xà phòng Caesar ST005

170,000₫ 302,000₫ -44%

 Vòi lạnh gắn tường Caesar W034-1 (Ø21) Vòi lạnh gắn tường Caesar W034-1 (Ø21)
170,000₫ 261,000₫
 Móc treo áo Caesar Q7307V Móc treo áo Caesar Q7307V
180,000₫ 220,000₫

Móc treo áo Caesar Q7307V

180,000₫ 220,000₫ -18%

 Dây phơi đồ dạng cuộn Caesar ST129 Dây phơi đồ dạng cuộn Caesar ST129
180,000₫ 308,000₫
 Cọ vệ sinh Caesar Q945 Cọ vệ sinh Caesar Q945
190,000₫ 280,000₫

Cọ vệ sinh Caesar Q945

190,000₫ 280,000₫ -32%

 Phễu thoát sàn Caesar ST1212L Phễu thoát sàn Caesar ST1212L
200,000₫ 251,000₫

Phễu thoát sàn Caesar ST1212L

200,000₫ 251,000₫ -20%

 Phễu thoát sàn Caesar ST1212 Phễu thoát sàn Caesar ST1212
200,000₫ 275,000₫

Phễu thoát sàn Caesar ST1212

200,000₫ 275,000₫ -27%