Bồn nước nhựa Tân Á Đại Thành Ngang

 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 300L ngang TA300EX(N)  Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 300L ngang TA300EX(N)
1,211,000₫ 1,509,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 500L ngang  Bồn nước nhựa Đại Thành 500L ngang
1,400,000₫ 1,829,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L ngang TA500EX(N)  Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 500L ngang TA500EX(N)
1,535,000₫ 2,049,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành 700L ngang  Bồn nước nhựa Đại Thành 700L ngang
1,740,000₫ 2,507,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 700L ngang TA700EX(N)  Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 700L ngang TA700EX(N)
1,879,000₫ 2,849,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L ngang TA1000EX(N)  Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1000L ngang TA1000EX(N)
2,470,000₫ 3,929,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L ngang TA1500EX(N)  Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 1500L ngang TA1500EX(N)
3,955,000₫ 6,149,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L ngang TA2000EX(N)  Bồn nước nhựa Đại Thành Thế Hệ Mới 2000L ngang TA2000EX(N)
5,040,000₫ 7,959,000₫