Vòi bếp Platinum

 Vòi rửa bát PV722.1 (P.55.351) Viglacera Platinum  Vòi rửa bát PV722.1 (P.55.351) Viglacera Platinum
2,620,000₫ 3,900,000₫
 Vòi rửa bát PV711 (P.55.321) Viglacera Platinum  Vòi rửa bát PV711 (P.55.321) Viglacera Platinum
2,895,000₫ 4,100,000₫
 Vòi rửa bát PV722.2 (P.55.356) Viglacera Platinum  Vòi rửa bát PV722.2 (P.55.356) Viglacera Platinum
3,005,000₫ 4,200,000₫
 Vòi rửa bát PV722.3 (P.55.357) Viglacera Platinum  Vòi rửa bát PV722.3 (P.55.357) Viglacera Platinum
3,115,000₫ 4,500,000₫
 Vòi rửa bát PV722.4 (P.55.358) Viglacera Platinum  Vòi rửa bát PV722.4 (P.55.358) Viglacera Platinum
3,170,000₫ 5,600,000₫