Bồn nước theo hãng

 Bồn nước nhựa Đại Thành thế hệ mới 400L đứng TA400EX(D) Bồn nước nhựa Đại Thành thế hệ mới 400L đứng TA400EX(D)
1,188,000₫ 2,241,000₫
 Bồn nước nhựa Đại Thành thế hệ mới 400L ngang TA400EX(N) Bồn nước nhựa Đại Thành thế hệ mới 400L ngang TA400EX(N)
1,388,000₫ 2,509,000₫
 Bồn tự hoại Đại Thành 500L Bồn tự hoại Đại Thành 500L
1,990,000₫ 2,699,000₫

Bồn tự hoại Đại Thành 500L

1,990,000₫ 2,699,000₫ -26%

 Bồn tự hoại Đại Thành 1000L Bồn tự hoại Đại Thành 1000L
3,190,000₫ 4,699,000₫

Bồn tự hoại Đại Thành 1000L

3,190,000₫ 4,699,000₫ -32%

 Bồn nước Tân Á Inox 1200L đứng SUS 304 TA 1200 (f920) Bồn nước Tân Á Inox 1200L đứng SUS 304 TA 1200 (f920)
3,270,000₫ 4,619,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1200L ngang TA 1200 (f920) Bồn nước Tân Á Inox 1200L ngang TA 1200 (f920)
3,480,000₫ 4,819,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1300L đứng SUS 304 TA 1300 (f920) Bồn nước Tân Á Inox 1300L đứng SUS 304 TA 1300 (f920)
3,650,000₫ 5,119,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1300L ngang TA 1300 (f920) Bồn nước Tân Á Inox 1300L ngang TA 1300 (f920)
3,870,000₫ 5,219,000₫
 Bồn tự hoại Đại Thành 1500L Bồn tự hoại Đại Thành 1500L
4,240,000₫ 6,599,000₫

Bồn tự hoại Đại Thành 1500L

4,240,000₫ 6,599,000₫ -36%

 Bồn nước Tân Á Inox 1500L đứng SUS 304 TA 1500 (f940) Bồn nước Tân Á Inox 1500L đứng SUS 304 TA 1500 (f940)
4,670,000₫ 6,719,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1500L ngang SUS 304 TA 1500 (f980) Bồn nước Tân Á Inox 1500L ngang SUS 304 TA 1500 (f980)
4,930,000₫ 6,989,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 2000L đứng SUS 304 TA2000(F1140)D Bồn nước Tân Á Inox 2000L đứng SUS 304 TA2000(F1140)D
6,040,000₫ 6,380,000₫
 Bồn tự hoại Đại Thành 2000L Bồn tự hoại Đại Thành 2000L
6,100,000₫ 9,299,000₫

Bồn tự hoại Đại Thành 2000L

6,100,000₫ 9,299,000₫ -34%

 Bồn nước Tân Á Inox 2000L ngang SUS 304 TA2000(F1140)N Bồn nước Tân Á Inox 2000L ngang SUS 304 TA2000(F1140)N
6,440,000₫ 9,009,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 2500L đứng SUS 304 TA2500(F1140)D Bồn nước Tân Á Inox 2500L đứng SUS 304 TA2500(F1140)D
7,250,000₫ 10,809,000₫
 Bể nước ngầm Sơn Hà 1600L Bể nước ngầm Sơn Hà 1600L
7,440,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 2500L ngang SUS 304 TA2500(F1140)N Bồn nước Tân Á Inox 2500L ngang SUS 304 TA2500(F1140)N
7,750,000₫ 11,289,000₫
 Bể nước ngầm Sơn Hà 2000L Bể nước ngầm Sơn Hà 2000L
8,620,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 3000L đứng SUS 304 TA3000(F1140)D Bồn nước Tân Á Inox 3000L đứng SUS 304 TA3000(F1140)D
8,660,000₫ 12,789,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 3000L ngang SUS 304 TA3000(F1140)N Bồn nước Tân Á Inox 3000L ngang SUS 304 TA3000(F1140)N
9,220,000₫ 13,399,000₫