Bồn nước nhựa Sơn Hà Ngang

 Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN500L  Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN500L
1,760,000₫ 1,850,000₫

Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN500L

1,760,000₫ 1,850,000₫ -5%

 Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN700L  Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN700L
2,200,000₫ 2,400,000₫

Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN700L

2,200,000₫ 2,400,000₫ -8%

 Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN1000L  Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN1000L
2,920,000₫ 3,300,000₫

Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN1000L

2,920,000₫ 3,300,000₫ -12%

 Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN1200L  Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà SHN1200L
3,060,000₫ 3,300,000₫