Phụ kiện bồn tắm

 Ống thải bồn tắm TOTO TVBF412  Ống thải bồn tắm TOTO TVBF412
180,000₫
 Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110400 American Standard  Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110400 American Standard
1,570,000₫ 2,030,000₫
 Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110501 American Standard  Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110501 American Standard
2,180,000₫ 2,550,000₫
 Bộ xả nhấn bồn tắm TOTO DB501R-2B  Bộ xả nhấn bồn tắm TOTO DB501R-2B
2,360,000₫
 Vòi sen xả bồn tắm WF-6800 American Standard  Vòi sen xả bồn tắm WF-6800 American Standard
5,230,000₫ 10,500,000₫
 Vòi sen xả bồn tắm WF-1300 American Standard  Vòi sen xả bồn tắm WF-1300 American Standard
9,550,000₫ 10,500,000₫
 Vòi sen xả bồn tắm Inax BFV-656S  Vòi sen xả bồn tắm Inax BFV-656S
21,250,000₫