Bồn tắm xây Fantiny

 Bồn tắm xây Fantiny M95-T  Bồn tắm xây Fantiny M95-T
3,350,000₫
 Bồn tắm xây Fantiny M150-S  Bồn tắm xây Fantiny M150-S
3,650,000₫
 Bồn tắm xây Fantiny M115-T  Bồn tắm xây Fantiny M115-T
3,850,000₫
 Bồn tắm xây Fantiny M170-S  Bồn tắm xây Fantiny M170-S
3,950,000₫
 Bồn tắm xây Fantiny M170-N  Bồn tắm xây Fantiny M170-N
4,150,000₫
 Bồn tắm xây Fantiny M160-S  Bồn tắm xây Fantiny M160-S
4,150,000₫
 Bồn tắm xây Fantiny M125-T  Bồn tắm xây Fantiny M125-T
4,250,000₫
 Bồn tắm xây Fantiny M140  Bồn tắm xây Fantiny M140
4,580,000₫
 Bồn tắm xây Fantiny M180  Bồn tắm xây Fantiny M180
5,150,000₫