Bồn nước Inox Tân Á Đại Thành Ngang

 Bồn nước Tân Á Inox 500L ngang SUS 304 TA 500 (f740) Bồn nước Tân Á Inox 500L ngang SUS 304 TA 500 (f740)
1,850,000₫ 2,839,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 310L ngang SUS 304 TA310(F740)N Bồn nước Tân Á Inox 310L ngang SUS 304 TA310(F740)N
1,985,000₫ 2,249,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 700L ngang SUS 304 TA700(F740)N Bồn nước Tân Á Inox 700L ngang SUS 304 TA700(F740)N
2,599,000₫ 3,459,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1000L ngang SUS TA1000(F920)N Bồn nước Tân Á Inox 1000L ngang SUS TA1000(F920)N
3,340,000₫ 4,619,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox Vigo SUS 316 700L ngang Bồn nước Tân Á Inox Vigo SUS 316 700L ngang
3,700,000₫ 4,229,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1200L ngang SUS 304 TA1200(F980)N Bồn nước Tân Á Inox 1200L ngang SUS 304 TA1200(F980)N
3,724,000₫ 4,249,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1300L ngang SUS 304 TA1300(F980)N Bồn nước Tân Á Inox 1300L ngang SUS 304 TA1300(F980)N
4,101,000₫ 6,249,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1500L ngang SUS 304 TA1500(F1140)N Bồn nước Tân Á Inox 1500L ngang SUS 304 TA1500(F1140)N
5,030,000₫ 6,989,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1500L ngang SUS 304 TA1500(F920)N Bồn nước Tân Á Inox 1500L ngang SUS 304 TA1500(F920)N
5,130,000₫ 6,249,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 2000L ngang SUS 304 TA2000(F1340)N Bồn nước Tân Á Inox 2000L ngang SUS 304 TA2000(F1340)N
6,940,000₫ 9,109,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 2500L ngang SUS 304 TA2500(F1340)N Bồn nước Tân Á Inox 2500L ngang SUS 304 TA2500(F1340)N
8,100,000₫ 11,289,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 3000L ngang SUS 304 TA3000(F1340)N Bồn nước Tân Á Inox 3000L ngang SUS 304 TA3000(F1340)N
9,850,000₫ 13,399,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 4000L ngang SUS 304 TA4000(F1340)N Bồn nước Tân Á Inox 4000L ngang SUS 304 TA4000(F1340)N
11,980,000₫ 17,139,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 5000L ngang SUS 304 TA5000(F1400)N Bồn nước Tân Á Inox 5000L ngang SUS 304 TA5000(F1400)N
15,100,000₫ 21,549,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 6000L ngang SUS 304 TA 6000 (f1400) Bồn nước Tân Á Inox 6000L ngang SUS 304 TA 6000 (f1400)
17,100,000₫ 25,719,000₫