Bình nóng lạnh Rossi

 Bình nóng lạnh Rossi RTI 15SQ  Bình nóng lạnh Rossi RTI 15SQ
1,360,000₫ 1,750,000₫

Bình nóng lạnh Rossi RTI 15SQ

1,360,000₫ 1,750,000₫ -22%

 Bình nóng lạnh Rossi RTI 20SQ  Bình nóng lạnh Rossi RTI 20SQ
1,460,000₫ 1,850,000₫

Bình nóng lạnh Rossi RTI 20SQ

1,460,000₫ 1,850,000₫ -21%

 Bình nóng lạnh Rossi RTI 30SQ  Bình nóng lạnh Rossi RTI 30SQ
1,610,000₫ 2,000,000₫

Bình nóng lạnh Rossi RTI 30SQ

1,610,000₫ 2,000,000₫ -20%

 Bình nóng lạnh Rossi RDI 15SL  Bình nóng lạnh Rossi RDI 15SL
1,610,000₫ 2,000,000₫

Bình nóng lạnh Rossi RDI 15SL

1,610,000₫ 2,000,000₫ -20%

 Bình nóng lạnh Rossi RDI 20SL  Bình nóng lạnh Rossi RDI 20SL
1,710,000₫ 2,100,000₫

Bình nóng lạnh Rossi RDI 20SL

1,710,000₫ 2,100,000₫ -19%

 Bình nóng lạnh Rossi RDI 30SL  Bình nóng lạnh Rossi RDI 30SL
1,860,000₫ 2,250,000₫

Bình nóng lạnh Rossi RDI 30SL

1,860,000₫ 2,250,000₫ -17%