Phụ kiện chậu rửa

 Van khoá kèm dây cấp Toto HAP004A-F  Van khoá kèm dây cấp Toto HAP004A-F
429,000₫
 Bộ xả ty chậu rửa Caesar BF603A  Bộ xả ty chậu rửa Caesar BF603A
440,000₫
 Sy phong chậu Toto TVLF401  Sy phong chậu Toto TVLF401
484,000₫
 Sy phong chậu Toto TVLF402  Sy phong chậu Toto TVLF402
572,000₫
 Ống xả nước chữ P Toto TVLF403  Ống xả nước chữ P Toto TVLF403
594,000₫ 660,000₫
 Sy phong chậu Toto TVLF404  Sy phong chậu Toto TVLF404
660,000₫
 Xả nhấn chậu Toto T6JV6  Xả nhấn chậu Toto T6JV6
715,000₫
 Xả nhấn chậu Toto T6JV2N  Xả nhấn chậu Toto T6JV2N
748,000₫
 Sy phong chậu Toto TVLF405  Sy phong chậu Toto TVLF405
869,000₫