Bồn Nước Inox

 Bồn nước Tân Á Inox 500L đứng SUS 304 TA 500 (f740) Bồn nước Tân Á Inox 500L đứng SUS 304 TA 500 (f740)
1,750,000₫ 2,689,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 500L ngang SUS 304 TA 500 (f740) Bồn nước Tân Á Inox 500L ngang SUS 304 TA 500 (f740)
1,850,000₫ 2,839,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 310L đứng SUS 304 TA310(F740)D Bồn nước Tân Á Inox 310L đứng SUS 304 TA310(F740)D
1,854,000₫ 2,119,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 310L ngang SUS 304 TA310(F740)N Bồn nước Tân Á Inox 310L ngang SUS 304 TA310(F740)N
1,985,000₫ 2,249,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 500L đứng SUS 304 TA500(F700)D Bồn nước Tân Á Inox 500L đứng SUS 304 TA500(F700)D
2,135,000₫ 2,439,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD500(F720) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD500(F720)
2,270,000₫ 6,580,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN500(F720) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN500(F720)
2,420,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 700L đứng SUS 304 TA700(F740)D Bồn nước Tân Á Inox 700L đứng SUS 304 TA700(F740)D
2,449,000₫ 3,309,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox đứng Vigo SUS 316 310L Bồn nước Tân Á Inox đứng Vigo SUS 316 310L
2,450,000₫ 2,500,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 700L ngang SUS 304 TA700(F740)N Bồn nước Tân Á Inox 700L ngang SUS 304 TA700(F740)N
2,599,000₫ 3,459,000₫
 Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD700(F720) Bồn nước inox đứng Sơn Hà SHD700(F720)
2,640,000₫
 Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN700(F720) Bồn nước inox ngang Sơn Hà SHN700(F720)
2,790,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox đứng Vigo SUS 316 500L Bồn nước Tân Á Inox đứng Vigo SUS 316 500L
2,990,000₫ 3,239,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1000L đứng SUS 304 TA1000(F920)D Bồn nước Tân Á Inox 1000L đứng SUS 304 TA1000(F920)D
3,120,000₫ 4,419,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1000L ngang SUS TA1000(F920)N Bồn nước Tân Á Inox 1000L ngang SUS TA1000(F920)N
3,340,000₫ 4,619,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox đứng Vigo SUS 316 700L Bồn nước Tân Á Inox đứng Vigo SUS 316 700L
3,400,000₫ 4,079,000₫
 Bồn nước Tân Á Inox 1200L đứng SUS 304 TA1200(F980)D Bồn nước Tân Á Inox 1200L đứng SUS 304 TA1200(F980)D
3,484,000₫ 4,419,000₫