Bình Nóng Lạnh Việt Á

 Bình nóng lạnh ngang 15l VIET KASAR 16  Bình nóng lạnh ngang 15l VIET KASAR 16
1,570,000₫
 Bình nóng lạnh ngang 20L VIET KASAR 21  Bình nóng lạnh ngang 20L VIET KASAR 21
1,680,000₫
 Bình nóng lạnh ngang 30L VIET KASAR 31  Bình nóng lạnh ngang 30L VIET KASAR 31
1,820,000₫
 Bình nóng lạnh vuông 15L VIET KASAR 15  Bình nóng lạnh vuông 15L VIET KASAR 15
1,290,000₫
 Bình nóng lạnh vuông 20L VIET KASAR 20  Bình nóng lạnh vuông 20L VIET KASAR 20
1,430,000₫
 Bình nóng lạnh vuông 30L VIET KASAR 30  Bình nóng lạnh vuông 30L VIET KASAR 30
1,590,000₫