Bồn tắm American Standard

 Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110400 American Standard Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110400 American Standard
1,570,000₫ 2,030,000₫
 Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110501 American Standard Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110501 American Standard
2,180,000₫ 2,550,000₫
 Vòi sen xả bồn tắm WF-6800 American Standard Vòi sen xả bồn tắm WF-6800 American Standard
5,230,000₫ 10,500,000₫
 Bồn tắm đặt sàn 70280-WT American Standard Bồn tắm đặt sàn 70280-WT American Standard
5,495,000₫ 11,100,000₫
 Bồn tắm thường 70270P-WT American Standard Bồn tắm thường 70270P-WT American Standard
6,820,000₫ 7,500,000₫
 Vòi sen xả bồn tắm WF-1300 American Standard Vòi sen xả bồn tắm WF-1300 American Standard
9,550,000₫ 10,500,000₫
 Bồn tắm 7140-WT American Standard Bồn tắm 7140-WT American Standard
13,270,000₫ 15,300,000₫

Bồn tắm 7140-WT American Standard

13,270,000₫ 15,300,000₫ -13%

 Bồn tắm 8160-WT American Standard Bồn tắm 8160-WT American Standard
13,700,000₫ 15,800,000₫

Bồn tắm 8160-WT American Standard

13,700,000₫ 15,800,000₫ -13%

 Bồn tắm 70190-WT American Standard Bồn tắm 70190-WT American Standard
13,700,000₫ 49,000,000₫

Bồn tắm 70190-WT American Standard

13,700,000₫ 49,000,000₫ -72%

 Bồn tắm 8160-WT American Standard Bồn tắm 8160-WT American Standard
14,560,000₫ 16,800,000₫

Bồn tắm 8160-WT American Standard

14,560,000₫ 16,800,000₫ -13%

 Bồn tắm 7120-WT American Standard Bồn tắm 7120-WT American Standard
14,560,000₫ 18,400,000₫

Bồn tắm 7120-WT American Standard

14,560,000₫ 18,400,000₫ -21%

 Bồn tắm 7130-WT American Standard Bồn tắm 7130-WT American Standard
15,500,000₫ 17,900,000₫

Bồn tắm 7130-WT American Standard

15,500,000₫ 17,900,000₫ -13%

 Bồn tắm đặt sàn BTAS6704 American Standard Bồn tắm đặt sàn BTAS6704 American Standard
33,650,000₫ 42,800,000₫
 Bồn tắm massage 7220100-WT American Standard Bồn tắm massage 7220100-WT American Standard
34,420,000₫ 58,300,000₫
 Bồn tắm spa 70200-WT American Standard Bồn tắm spa 70200-WT American Standard
41,500,000₫
 Bồn tắm massage 70271-WT American Standard Bồn tắm massage 70271-WT American Standard
44,100,000₫ 51,000,000₫

Bồn tắm massage 70271-WT American Standard

44,100,000₫ 51,000,000₫ -14%

 Bồn tắm massage 7240100-WT American Standard Bồn tắm massage 7240100-WT American Standard
45,390,000₫ 52,500,000₫
 Bồn tắm massage 70092-WT American Standard Bồn tắm massage 70092-WT American Standard
52,140,000₫ 58,300,000₫

Bồn tắm massage 70092-WT American Standard

52,140,000₫ 58,300,000₫ -11%