Bồn tắm American Standard

 Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110400 American Standard Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110400 American Standard
1,570,000₫ 2,030,000₫
 Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110501 American Standard Bộ xả nhấn bồn tắm AC-7110501 American Standard
2,180,000₫ 2,550,000₫
 Bồn tắm đặt sàn 70280-WT American Standard Bồn tắm đặt sàn 70280-WT American Standard
5,770,000₫ 19,000,000₫
 Bồn tắm thường 70270P-WT American Standard Bồn tắm thường 70270P-WT American Standard
6,990,000₫ 50,000,000₫
 Bồn tắm 7140-WT American Standard Bồn tắm 7140-WT American Standard
13,500,000₫ 87,000,000₫

Bồn tắm 7140-WT American Standard

13,500,000₫ 87,000,000₫ -84%

 Bồn tắm 8160-WT American Standard Bồn tắm 8160-WT American Standard
13,670,000₫ 40,000,000₫

Bồn tắm 8160-WT American Standard

13,670,000₫ 40,000,000₫ -66%

 Bồn tắm 70190-WT American Standard Bồn tắm 70190-WT American Standard
13,670,000₫ 40,000,000₫

Bồn tắm 70190-WT American Standard

13,670,000₫ 40,000,000₫ -66%

 Bồn tắm 7120-WT American Standard Bồn tắm 7120-WT American Standard
14,850,000₫ 119,500,000₫

Bồn tắm 7120-WT American Standard

14,850,000₫ 119,500,000₫ -88%

 Bồn tắm 8160-WT American Standard Bồn tắm 8160-WT American Standard
14,850,000₫ 119,500,000₫

Bồn tắm 8160-WT American Standard

14,850,000₫ 119,500,000₫ -88%

 Bồn tắm 7130-WT American Standard Bồn tắm 7130-WT American Standard
15,790,000₫ 87,000,000₫

Bồn tắm 7130-WT American Standard

15,790,000₫ 87,000,000₫ -82%

 Bồn tắm đặt sàn BTAS6704 American Standard Bồn tắm đặt sàn BTAS6704 American Standard
34,010,000₫ 159,000,000₫
 Bồn tắm massage 7220100-WT American Standard Bồn tắm massage 7220100-WT American Standard
35,440,000₫
 Bồn tắm spa 70200-WT American Standard Bồn tắm spa 70200-WT American Standard
42,490,000₫
 Bồn tắm massage 70271-WT American Standard Bồn tắm massage 70271-WT American Standard
44,700,000₫
 Bồn tắm massage 7240100-WT American Standard Bồn tắm massage 7240100-WT American Standard
45,880,000₫
 Bồn tắm massage 70092-WT American Standard Bồn tắm massage 70092-WT American Standard
53,780,000₫