Combo thiết bị vệ sinh 5 - 7 triệu

 Combo Caesar 2  Combo Caesar 2
5,560,000₫

Combo Caesar 2

5,560,000₫

 Combo American N2  Combo American N2
5,700,000₫

Combo American N2

5,700,000₫

 Combo Viglacera Số 7  Combo Viglacera Số 7
5,885,000₫ 8,820,000₫

Combo Viglacera Số 7

5,885,000₫ 8,820,000₫ -33%

 Combo Caesar 3  Combo Caesar 3
6,080,000₫

Combo Caesar 3

6,080,000₫

 Combo Caesar 1  Combo Caesar 1
6,130,000₫

Combo Caesar 1

6,130,000₫

 Combo American N5  Combo American N5
6,200,000₫

Combo American N5

6,200,000₫

 Combo Viglacera Số 6  Combo Viglacera Số 6
6,220,000₫ 9,860,000₫

Combo Viglacera Số 6

6,220,000₫ 9,860,000₫ -37%

 Combo Viglacera Số 5  Combo Viglacera Số 5
6,655,000₫ 10,380,000₫

Combo Viglacera Số 5

6,655,000₫ 10,380,000₫ -36%

 Combo Inax 02  Combo Inax 02
6,750,000₫ 7,900,000₫

Combo Inax 02

6,750,000₫ 7,900,000₫ -15%