Combo thiết bị vệ sinh 5 - 7 triệu

 Combo Inax 01  Combo Inax 01
5,180,000₫ 6,100,000₫

Combo Inax 01

5,180,000₫ 6,100,000₫ -15%

 Combo American N2  Combo American N2
5,300,000₫

Combo American N2

5,300,000₫

 Combo Caesar 2  Combo Caesar 2
5,560,000₫

Combo Caesar 2

5,560,000₫

 Combo Viglacera Số 7  Combo Viglacera Số 7
5,900,000₫ 8,820,000₫

Combo Viglacera Số 7

5,900,000₫ 8,820,000₫ -33%

 Combo Caesar 3  Combo Caesar 3
6,080,000₫

Combo Caesar 3

6,080,000₫

 Combo Caesar 1  Combo Caesar 1
6,130,000₫

Combo Caesar 1

6,130,000₫

 Combo American N5  Combo American N5
6,200,000₫

Combo American N5

6,200,000₫

 Combo Viglacera Số 6  Combo Viglacera Số 6
6,440,000₫ 9,860,000₫

Combo Viglacera Số 6

6,440,000₫ 9,860,000₫ -35%

 Combo Viglacera Số 5  Combo Viglacera Số 5
6,850,000₫ 10,380,000₫

Combo Viglacera Số 5

6,850,000₫ 10,380,000₫ -34%