Bồn nước nhựa Sơn Hà Đứng

 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD300L  Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD300L
1,150,000₫ 1,650,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD500L  Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD500L
1,560,000₫ 1,650,000₫
 Bồn nước nhựa dứng Sơn Hà SHD700L  Bồn nước nhựa dứng Sơn Hà SHD700L
1,900,000₫ 2,050,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD1000L  Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD1000L
2,320,000₫ 2,700,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD1500L  Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD1500L
3,430,000₫ 4,100,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD2000L  Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD2000L
4,340,000₫ 5,300,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD3000L  Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD3000L
6,510,000₫ 8,050,000₫
 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD4000L  Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD4000L
8,380,000₫ 10,500,000₫

Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD4000L

8,380,000₫ 10,500,000₫ -20%

 Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD5000L  Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD5000L
11,400,000₫ 14,100,000₫

Bồn nước nhựa đứng Sơn Hà SHD5000L

11,400,000₫ 14,100,000₫ -19%