Thiết bị nhà bếp

 Chậu 1 hố bàn Sơn Hà S79 Chậu 1 hố bàn Sơn Hà S79
670,000₫ 790,000₫

Chậu 1 hố bàn Sơn Hà S79

670,000₫ 790,000₫ -15%

 Chậu bếp Inox P620 (P.63.320) Viglacera Platinum Chậu bếp Inox P620 (P.63.320) Viglacera Platinum
5,550,000₫ 7,500,000₫
 Chậu bếp Inox P621 (P.63.350) Viglacera Platinum Chậu bếp Inox P621 (P.63.350) Viglacera Platinum
5,800,000₫ 8,000,000₫
 Chậu đúc Sơn Hà 1 hố 304 Chậu đúc Sơn Hà 1 hố 304
1,670,000₫ 3,500,000₫

Chậu đúc Sơn Hà 1 hố 304

1,670,000₫ 3,500,000₫ -52%

 Chậu đúc Sơn Hà 2 hố cân 201 Chậu đúc Sơn Hà 2 hố cân 201
1,575,000₫ 2,510,000₫

Chậu đúc Sơn Hà 2 hố cân 201

1,575,000₫ 2,510,000₫ -37%

 Chậu đúc Sơn Hà 2 hố cân 304 Chậu đúc Sơn Hà 2 hố cân 304
2,005,000₫ 2,510,000₫

Chậu đúc Sơn Hà 2 hố cân 304

2,005,000₫ 2,510,000₫ -20%

 Chậu đúc Sơn Hà 2 hố có bàn 304 Chậu đúc Sơn Hà 2 hố có bàn 304
2,740,000₫ 3,500,000₫

Chậu đúc Sơn Hà 2 hố có bàn 304

2,740,000₫ 3,500,000₫ -22%

 Chậu đúc Sơn Hà 2 hố lệch 201 Chậu đúc Sơn Hà 2 hố lệch 201
1,420,000₫ 2,510,000₫

Chậu đúc Sơn Hà 2 hố lệch 201

1,420,000₫ 2,510,000₫ -43%

 Chậu inox Sơn hà SH-2H680 Chậu inox Sơn hà SH-2H680
880,000₫ 910,000₫

Chậu inox Sơn hà SH-2H680

880,000₫ 910,000₫ -3%

 Chậu inox Sơn hà SH-3H1000 Chậu inox Sơn hà SH-3H1000
810,000₫ 1,190,000₫

Chậu inox Sơn hà SH-3H1000

810,000₫ 1,190,000₫ -32%

 Chậu inox Sơn hà SH-3H865 Chậu inox Sơn hà SH-3H865
740,000₫ 1,060,000₫

Chậu inox Sơn hà SH-3H865

740,000₫ 1,060,000₫ -30%

 Chậu inox Sơn Hà SH2H-800 Chậu inox Sơn Hà SH2H-800
700,000₫ 980,000₫

Chậu inox Sơn Hà SH2H-800

700,000₫ 980,000₫ -29%

 Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 027 (710 x 450 x 230 mm) Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 027 (710 x 450 x 230 mm)
1,600,000₫ 2,430,000₫
 Chậu rửa bát inox Sơn Hà Bancoot 1603R Chậu rửa bát inox Sơn Hà Bancoot 1603R
6,050,000₫ 6,710,000₫
 Chậu rửa bát Sơn Hà 2 hố lệch NANOSI NS -7843L Chậu rửa bát Sơn Hà 2 hố lệch NANOSI NS -7843L
2,750,000₫ 4,032,000₫
 Chậu rửa bát Sơn Hà 2H 860 Chậu rửa bát Sơn Hà 2H 860
870,000₫ 1,096,000₫

Chậu rửa bát Sơn Hà 2H 860

870,000₫ 1,096,000₫ -21%

 Chậu rửa bát Sơn Hà 2H-S76 Chậu rửa bát Sơn Hà 2H-S76
850,000₫ 990,000₫

Chậu rửa bát Sơn Hà 2H-S76

850,000₫ 990,000₫ -14%

 Chậu rửa bát Sơn Hà 2H1B 945 Chậu rửa bát Sơn Hà 2H1B 945
880,000₫ 1,237,000₫

Chậu rửa bát Sơn Hà 2H1B 945

880,000₫ 1,237,000₫ -29%

 Chậu rửa bát Sơn Hà 2H800 Chậu rửa bát Sơn Hà 2H800
800,000₫ 1,131,000₫

Chậu rửa bát Sơn Hà 2H800

800,000₫ 1,131,000₫ -29%

 Chậu rửa bát Sơn Hà 3 hố 865 Chậu rửa bát Sơn Hà 3 hố 865
950,000₫ 1,250,000₫

Chậu rửa bát Sơn Hà 3 hố 865

950,000₫ 1,250,000₫ -24%