SẢN PHẨM MỚI

 Chậu rửa dương bàn WP-F608 American Standard  Chậu rửa dương bàn WP-F608 American Standard
1,970,000₫ 3,400,000₫
 Vòi chậu nóng lạnh ToTo TLG02307V  Vòi chậu nóng lạnh ToTo TLG02307V
4,350,000₫ 5,850,000₫

Vòi chậu nóng lạnh ToTo TLG02307V

4,350,000₫ 5,850,000₫ -26%

 Bàn cầu 1 khối P358 (P.11.450) Viglacera Platinum  Bàn cầu 1 khối P358 (P.11.450) Viglacera Platinum
4,400,000₫ 5,750,000₫
Sen tắm cây Viglacera Sen tắm cây Viglacera
5,780,000₫ 8,930,000₫

Sen cây Viglacera VG583

5,780,000₫ 8,930,000₫ -35%

 Sen tắm cây WF-4956 American Standard  Sen tắm cây WF-4956 American Standard
9,500,000₫
 Bàn cầu 1 khối WP-3232 American Standard  Bàn cầu 1 khối WP-3232 American Standard
10,025,000₫ 11,900,000₫

Bàn cầu 1 khối WP-3232 American Standard

10,025,000₫ 11,900,000₫ -16%

 Bàn cầu 1 khối Toto MS625DT8#XW  Bàn cầu 1 khối Toto MS625DT8#XW
14,990,000₫ 19,833,000₫

Bàn cầu 1 khối Toto MS625DT8#XW

14,990,000₫ 19,833,000₫ -24%

 Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-816VN  Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-816VN
32,500,000₫ 56,650,000₫

Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-816VN

32,500,000₫ 56,650,000₫ -43%

 Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-819VN  Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-819VN
43,600,000₫ 66,500,000₫

Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-819VN

43,600,000₫ 66,500,000₫ -34%