SẢN PHẨM MỚI

 Chậu rửa dương bàn WP-F608 American Standard  Chậu rửa dương bàn WP-F608 American Standard
1,860,000₫ 3,050,000₫
 Vòi chậu nóng lạnh ToTo TLG02307V  Vòi chậu nóng lạnh ToTo TLG02307V
3,976,000₫ 5,680,000₫

Vòi chậu nóng lạnh ToTo TLG02307V

3,976,000₫ 5,680,000₫ -30%

Sen tắm cây Viglacera Sen tắm cây Viglacera
5,480,000₫ 8,930,000₫

Sen cây Viglacera VG583

5,480,000₫ 8,930,000₫ -39%

 Bàn cầu 1 khối P358 (P.11.450) Viglacera Platinum  Bàn cầu 1 khối P358 (P.11.450) Viglacera Platinum
5,568,000₫ 5,750,000₫
 Sen tắm cây WF-4956 American Standard  Sen tắm cây WF-4956 American Standard
9,420,000₫ 21,000,000₫

Sen tắm cây WF-4956 American Standard

9,420,000₫ 21,000,000₫ -55%

 Bàn cầu 1 khối WP-3232 American Standard  Bàn cầu 1 khối WP-3232 American Standard
10,025,000₫ 11,900,000₫

Bàn cầu 1 khối WP-3232 American Standard

10,025,000₫ 11,900,000₫ -16%

 Bàn cầu 1 khối Toto MS625DT8#XW  Bàn cầu 1 khối Toto MS625DT8#XW
14,478,090₫ 19,392,000₫

Bàn cầu 1 khối Toto MS625DT8#XW

14,478,090₫ 19,392,000₫ -25%

 Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-816VN  Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-816VN
31,500,000₫ 56,650,000₫

Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-816VN

31,500,000₫ 56,650,000₫ -44%

 Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-819VN  Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-819VN
41,500,000₫ 66,500,000₫

Bàn cầu 1 khối thông minh Inax AC-819VN

41,500,000₫ 66,500,000₫ -38%