Phụ kiện phòng tắm American Standard

 Van giảm áp A-4400S American Standard Van giảm áp A-4400S American Standard
225,000₫
 Van khoá góc M1922S American Standard Van khoá góc M1922S American Standard
230,000₫ 500,000₫
 Nút xả chậu FFAS7979 American Standard Nút xả chậu FFAS7979 American Standard
290,000₫ 450,000₫
 Ống thải nước chữ P FFAS3939 American Standard Ống thải nước chữ P FFAS3939 American Standard
330,000₫ 510,000₫
 Móc áo WF-0281 American Standard Móc áo WF-0281 American Standard
335,000₫ 500,000₫

Móc áo WF-0281 American Standard

335,000₫ 500,000₫ -33%

 Đĩa đựng xà phòng K-2801-42-N American Standard Đĩa đựng xà phòng K-2801-42-N American Standard
350,000₫ 530,000₫
 Móc tròn K-2801-47-N American Standard Móc tròn K-2801-47-N American Standard
350,000₫ 530,000₫
 Móc áo WF-6581 American Standard Móc áo WF-6581 American Standard
405,000₫ 950,000₫

Móc áo WF-6581 American Standard

405,000₫ 950,000₫ -57%

 Lô giấy vệ sinh K-2801-43-N American Standard Lô giấy vệ sinh K-2801-43-N American Standard
420,000₫ 650,000₫
 Kệ gương K-2801-50-N American Standard Kệ gương K-2801-50-N American Standard
420,000₫ 690,000₫
 Vòng treo khăn WF-0290 American Standard Vòng treo khăn WF-0290 American Standard
430,000₫ 1,100,000₫
 Kệ gương SASSO VF-9475 American Standard Kệ gương SASSO VF-9475 American Standard
460,000₫ 470,000₫
 Ống thải nước chữ P FFAS3939E American Standard Ống thải nước chữ P FFAS3939E American Standard
495,000₫ 510,000₫
 Đĩa đựng xà phòng WF-0282 American Standard Đĩa đựng xà phòng WF-0282 American Standard
495,000₫ 700,000₫
 Vòng treo khăn WF-6590 American Standard Vòng treo khăn WF-6590 American Standard
505,000₫ 1,100,000₫
 Móc giấy vệ sinh WF-6586 American Standard Móc giấy vệ sinh WF-6586 American Standard
505,000₫ 1,200,000₫
 Ly Đựng Bàn Chải WF-6583 American Standard Ly Đựng Bàn Chải WF-6583 American Standard
505,000₫ 900,000₫