INAX Shopping - update 29.03.2023

 Bàn cầu 1 khối Inax AC-1032VN + nắp kết hợp Bàn cầu 1 khối Inax AC-1032VN + nắp kết hợp
9,400,000₫ 12,810,000₫
 Bàn cầu 1 khối Inax AC-919R+CW-H18VN Bàn cầu 1 khối Inax AC-919R+CW-H18VN
11,700,000₫ 21,520,000₫

Bàn cầu 1 khối Inax AC-919R+CW-H18VN

11,700,000₫ 21,520,000₫ -46%

 Bàn cầu 1 khối Inax AC-959VAN Bàn cầu 1 khối Inax AC-959VAN
5,200,000₫ 6,250,000₫

Bàn cầu 1 khối Inax AC-959VAN

5,200,000₫ 6,250,000₫ -17%

 Bàn cầu 1 khối Inax AC-969+CW-S15VN Bàn cầu 1 khối Inax AC-969+CW-S15VN
4,850,000₫ 7,170,000₫

Bàn cầu 1 khối Inax AC-969+CW-S15VN

4,850,000₫ 7,170,000₫ -32%

 Bàn cầu 1 khối thông minh INAX AC-G216VN Bàn cầu 1 khối thông minh INAX AC-G216VN
65,500,000₫ 155,460,000₫

Bàn cầu 1 khối thông minh INAX AC-G216VN

65,500,000₫ 155,460,000₫ -58%

 Bàn cầu 2 khối Inax AC-602+CW-S32VN Bàn cầu 2 khối Inax AC-602+CW-S32VN
4,590,000₫ 6,470,000₫

Bàn cầu 2 khối Inax AC-602+CW-S32VN

4,590,000₫ 6,470,000₫ -29%

 Bàn cầu 2 khối INAX ACT-602VN Bàn cầu 2 khối INAX ACT-602VN
4,950,000₫ 6,660,000₫

Bàn cầu 2 khối INAX ACT-602VN

4,950,000₫ 6,660,000₫ -26%

 Bàn cầu INAX AC-959A + nắp kết hợp Bàn cầu INAX AC-959A + nắp kết hợp
5,670,000₫ 8,890,000₫

Bàn cầu INAX AC-959A + nắp kết hợp

5,670,000₫ 8,890,000₫ -36%

 Bàn cầu thông minh Inax AC-618VN Bàn cầu thông minh Inax AC-618VN
60,500,000₫ 94,490,000₫

Bàn cầu thông minh Inax AC-618VN

60,500,000₫ 94,490,000₫ -36%

 Bồn cầu 1 khối Inax AC-902VN Bồn cầu 1 khối Inax AC-902VN
7,280,000₫ 8,810,000₫

Bồn cầu 1 khối Inax AC-902VN

7,280,000₫ 8,810,000₫ -17%

Bồn cầu 1 khối Inax AC-969VN Bùi Minh Bồn cầu 1 khối Inax AC-969VN Bùi Minh
3,800,000₫
 Chậu rửa dương bàn Inax L-C11A3 Chậu rửa dương bàn Inax L-C11A3
58,350,000₫ 67,410,000₫

Chậu rửa dương bàn Inax L-C11A3

58,350,000₫ 67,410,000₫ -13%

 Chậu rửa treo tường Inax AL-312V+L-298VC chân ngắn Chậu rửa treo tường Inax AL-312V+L-298VC chân ngắn
1,880,000₫ 2,770,000₫
 Combo Inax 01 Combo Inax 01
5,000,000₫ 6,100,000₫

Combo Inax 01

5,000,000₫ 6,100,000₫ -18%

 Gạch ốp tường Inax I-CONCEPT SLIT Gạch ốp tường Inax I-CONCEPT SLIT
1,160,000₫
 Gạch ốp tường Inax IM-50P1/DL-1 DL-DELTA Gạch ốp tường Inax IM-50P1/DL-1 DL-DELTA
1,000,000₫
 Gạch ốp tường Inax KAIHA Gạch ốp tường Inax KAIHA
1,480,000₫
 Gạch ốp tường Inax SB-STONE BORDER Gạch ốp tường Inax SB-STONE BORDER
1,080,000₫
 Gạch ốp tường Inax WV-WAVES IM-50P1/WV-1 Gạch ốp tường Inax WV-WAVES IM-50P1/WV-1
1,000,000₫
 Gạch ốp tường Inax WV-WAVES IM-50P1/WV-2 Gạch ốp tường Inax WV-WAVES IM-50P1/WV-2
1,000,000₫