Bồn tắm nhựa

 Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 1000L  Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 1000L
2,570,000₫ 2,940,000₫

Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 1000L

2,570,000₫ 2,940,000₫ -13%

 Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 1200L  Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 1200L
2,644,000₫ 3,100,000₫

Bồn nhựa ngang Toàn Thắng 1200L

2,644,000₫ 3,100,000₫ -15%

 Bồn tắm TOTO PAY1730V#W TVBF411  Bồn tắm TOTO PAY1730V#W TVBF411
11,160,000₫
 Bồn tắm TOTO PAY1730HV#W TVBF411  Bồn tắm TOTO PAY1730HV#W TVBF411
12,730,000₫
 Bồn tắm TOTO PAY1525VC#W TVBF411  Bồn tắm TOTO PAY1525VC#W TVBF411
14,390,000₫
 Bồn tắm TOTO PAY1525HVC#W TVBF411  Bồn tắm TOTO PAY1525HVC#W TVBF411
15,500,000₫